DB Schenker transporterar över 100 000 ton kraftverkskomponenter till Egypten

Egyptiska fiskehamnen Burullus har förvandlats till ett transportcentrum för megastora gas- och ångkraftverk. Kranen, som klarar av upp till 600 ton, lastar av turbinerna från fartyget. Foto: Deutsche Bahn AG

Den sista stora logistiska ansträngningen för en gigantisk order har inletts mellan Tyskland och sex andra länder med Siemens produktionsanläggningar och Egypten som slutgiltig destination.  

Fram till september kommer järnvägsoperatören Deutsche Bahn Schenker att transportera totalt 100 000 ton med en volym på 400 000 kubikmeter frakt via sjövägen till Egypten, till Siemens AG, som bygger där ett av världens största gasdrivna kraftverk.

Burullus är en av platserna där en av Siemens tre egyptiska kraftverk ligger. Med naturgas som bränsle kommer varje anläggning upp till en kapacitet på 4,8 gigawatt.  Kraften alstras av Siemens åtta gasturbiner och fyra ångturbiner. Denna teknik har valts ut på grund av dess höga effektivitet.

Kraftverkens särpräglade komponenter inkluderar allt från turbiner och generatorer, transformatorer till pannor, som var och en väger nästan 500 ton. Var och en av de åtta produktionslinjerna vid ett kraftverk kräver totalt 248 massiva komponenter.