Köpenhamns Metro anlitar WSP

Köpenhamns Metro består av två linjer med sammanlagt 22 stationer som trafikeras av 34 förarlösa tunnelbanetåg. Foto: Christer Wiik

Köpenhamns Metro har varit i drift i 15 år och är känd för hög tillgänglighet och kundnöjdhet. För att säkerställa att tunnelbanan även fortsatt förblir ett av världens bästa kollektivtrafiksystem, har WSP fått i uppdrag att stödja kunden i införandet av en kostnadseffektiv strategi för renovering av tunnelbanesystemet med minimal påverkan på verksamheten.

Som ett första steg rådger WSP kunden om bästa praxis för Asset Management och utför en oberoende bedömning av anläggningens tillstånd.
– Vi kommer att bedöma trafikstyrningssystem, stationskonstruktioner, bygginstallationer, elkraftsförsörjning och fordon. Bedömningen består i att bestämma tillgångarnas tillstånd, uppskatta den återstående livslängden och föreslå hur denna kan förlängas utifrån tidigare kunskaper från liknande projekt runt om i världen, säger Axel Crona, projektledare tillsammans med Lorenzo Gallosti på WSP.

Vidare har WSP i uppdrag att ge kunden insikt om hur man uppnår en övergripande strategi för Asset Management.
WSPs projektteam består av experter från Sverige, Danmark och Storbritannien. Uppdraget ska genomföras under perioden maj till augusti 2017.