Trafikanalys: ”Färre omkomna i bantrafiken 2016”

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och Transportstyrelsen har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. Foto: Trafikanalys

Under 2016 omkom 14 personer i bantrafiken i Sverige (järnväg, spårväg och tunnelbana). Det är det lägsta antalet omkomna i olyckor på många år, enligt Trafikanalys officiella statistik om bantrafikskador. "14 omkomna personer i bantrafikolyckor är det lägsta antalet sedan åtminstone år 1991" säger Sara Berntsson, utredare vid Trafikanalys. Utöver olyckorna avled 75 personer i självmord i bantrafiken, vilket kan jämföras med 98 personer året innan.

Majoriteten av dödsolyckorna i bantrafiken sker vid järnvägen, där 13 av 14 omkom under 2016. Av dessa befann sig sex personer på spårområden, där det är förbjudet att vistas, och fem avled vid plankorsningar. Ingen passagerare har avlidit i järnvägstrafik sedan 2010. Vid spårvägen omkom en person och ingen i tunnelbanan.

Av de 14 omkomna i olyckor 2016 var samtliga pojkar eller män och av de 25 allvarligt skadade i olyckorna var 12 kvinnor och 13 män.

Av de 75 personer som avled till följd av självmord i bantrafiken under 2016 omkom 70 vid järnväg, ingen vid spårväg och fem i tunnelbanan. Bland de omkomna i självmord var 50 män och 25 kvinnor.

Under 2016 inträffade totalt 84 allvarliga olyckshändelser i bantrafiken. Det är en ökning jämfört med året innan då totalt 57 allvarliga olyckor inträffade.

Här hittar du fler uppgifter om skador och olyckor i bantrafiken under 2016 www.trafa.se/bantrafik/bantrafikskador.