Ny nationell transportplan under bearbetning  

Foto: Stefan Nilsson

Arbetet med att ta fram ett förslag på ny nationell transportplan pågår för fullt under ledning av Trafikverket. Den 31 augusti ska planförslaget lämnas till regeringen. Det meddelar Trafikverket på sin webbplats.

Arbetet med att ta fram en ny nationell transportplan för perioden 2018–2029 inleddes år 2015. Då fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering. Inriktningsunderlaget var underlag för den proposition (2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling) som regeringen presenterade i oktober 2016.

I slutet av mars 2017 gav regeringen Trafikverket ett direktiv för åtgärdsplaneringen. Det innebär att vi har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på en ny nationell transportplan för åren 2018-2029.

Förslaget på ny nationell transportplan ska lämnas till regeringen senast den 31 augusti och först då står det klart vilka detaljer planförslaget innehåller. Senast den 31 januari 2018 redovisas sedan samlade effektbedömningar på förslag till nationell plan samt länsplanerna.
Regeringen väntas fatta beslut om den nya planen våren 2018. 
Källa: Trafikverket