Nattåg genom Europa – snart ett minne blott?

Foto: Alasdair MacLellan

Att åka nattåg genom Europa blir allt ovanligare. Enligt en forskningsrapport beställd av Europaparlamentet, ”Passenger night trains in Europe: the end of the line?”, har resor med nattåg genom Europa minskat kraftigt på senare år. Rapporten går i detalj igenom den finansiella och ekonomiska såväl som den sociala och miljömässiga bärkraften för nattågstjänster, men konstaterar också att det inte finns något egenvärde för vare sig EU-kommissionen eller medlemsländerna att fortsätta köra nattåg. Rapporten föreslår dock några åtgärder som skulle  förbättra villkoren för nattåg, bland annat subventioner och minskade infrastrukturavgifter genom ändring i ett direktiv så att nattågstjänster klassas som ett marknadssegment.

Även om det ”är osannolikt att nattågssektorn kommer att växa sig större en liten nisch” så kan de föreslagna åtgärderna bidra till att säkerställa nattågets överlevnad, fastslår rapportförfattarna.