Samhällsbyggarna har fått ny styrelse

Eva Ellenfors och Stefan Engdahl. Foto: Samhällsbyggarna.

 Samhällsbyggarna höll nyligen sin årsstämma, där två nya ledamöter valdes in i styrelsen och Jan Wejdmark omvaldes som ordförande för föreningen. 

Stefan Engdahl, Planeringsdirektör på Trafikverketoch Eva Ellenfors, fastighets- och organisationskonsult i sitt egna företag, valdes in som nya ledamöter. De ersätter Fredrik Brunes, KTH och Therese Friedman, Bonava.

– Samhällsbyggande är idag i centrum för alla framtidsfrågor – hur vi skapar det ur ekonomisk, social och miljösynpunkt långsiktigt hållbara Sverige, säger Jan Wejdmark, ordförande i Samhällsbyggarna.

Våra utmaningar inom samhällsbyggnadsområdet är idag mycket stora med den snabbaste befolkningsökningen någonsin och behov av mycket stora investeringar i infrastruktur, bostäder, skolor och äldrevård under de närmaste femton åren, fortsätter Jan. Detta samtidigt som den globala klimatutmaningen skapar behov av innovation och nya hållbara lösningar inom alla områden, säger Jan Wejdmark.

-Samhällsbyggarna är stolta att nu kunna välkomna i vår styrelse Stefan Engdahl med ett mycket stort kunnande och nätverk inom infrastrukturområdet och Eva Ellenfors med lång erfarenhet inom förvaltning och fastighetsutveckling. Styrelsen för Samhällsbyggarna jobbar fortsatt för att skapa mötesplatser och nätverk för alla samhällsbyggare med forum för debatt där vi fritt söker lösningar på de stora utmaningar och komplexa problem som Sverige står inför för att bygga framtidens attraktiva miljöer i såväl stad som land, säger Jan Wejdmark.

Eva Ellenfors är civilingenjör från KTH och diplomerad organisationskonsult. Hon har lång erfarenhet från fastighetsbranschen, där hon arbetat i olika specialist- och chefsroller inom SEB Trygg Liv, PWC och Einar Mattsson. Idag driver hon eget företag, som fastighets- och organisationskonsult.

- Samhällsbyggandssektorn kan gå i spetsen för ett hållbart ansvarstagande, i våra uppdrag att bygga för samhälle, företag, organisationer och individer. Jag brinner för helhetsperspektiv och att skapa delaktighet, och ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med övriga i Samhällsbyggarnas styrelse, säger Eva Ellenfors.

-Det är med ett stort engagemang och intresse som jag går in i Samhällsbyggarnas styrelse, säger Stefan Engdahl. Samhällsbyggnadsfrågorna är hetare än någonsin. Vår bransch är viktig för så stora frågor som livskvalitet för medborgarna och konkurrenskraft för näringslivet. Jag anser att planeringen av bebyggelseutvecklingen och infrastruktur måste ske mer systematiskt ihop, fortsätter Stefan. Jag brinner även för kompetensutvecklingsfrågor och anser att företag och organisationer behöver ha mer genomtänkta kompetensutvecklingsplaner där man tar hand om yngre akademiker på ett mer systematiskt sätt. Att yngre jobbar som biträdande till seniora medarbetare i större utsträckning är ett exempel som jag tror vi kan utveckla bättre inom Sverige, avslutar Stefan Engdahl.

Samhällsbyggarnas styrelse består av:

Britta Blaxhult, Einar Mattsson

Eva Ellenfors, Eva Ellenfors AB

Gunnar Ersbo, Lantmäteriet

Helena Tellberg, Peab

Jan Wejdmark, Newsec (ordförande)

Louise Palm, NCC

Stefan Engdahl, Trafikverket

Tomas Alsmarker, Nyréns

Torsten Josephson, Prioett