”En milstolpe för dubbelspåret mellan Ängelholm och Helsingborg”

Helsingborg C. Foto: Christer Wiik

Stora steg har tagits för att förverkliga dubbelspåret på sträckan Ängelholm–Helsingborg, Romares väg. Länsstyrelsen godkände järnvägsplanen så nu återstår för Trafikverket att pröva projektet i sin helhet. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Västkustbanan har byggts ut successivt och nu återstår bland annat den enkelspåriga sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg. Trafikverket planerar att bygga ut sträckan från 2020 till 2023.

Genom att bygga ut hela Västkustbanan till dubbelspår kommer tågen att kunna köras oftare och med kortare restider. Det gör det enklare att arbetspendla och bidrar samtidigt till en bättre miljö. Med fler tåg kan mycket av det som transporteras på vägarna flyttas till järnvägen och på så sätt minskas utsläppen av koldioxid. Ombyggnaden ökar även säkerheten för gående och cyklister eftersom plankorsningarna där vägar och järnvägar möts kommer att ersättas av planskilda, säkrare korsningar.

– Det känns givetvis mycket bra att vi nu nått denna milstolpe som tar oss ett stort kliv närmare förverkligandet av projektet, säger Åsa Rosberg projektledare Trafikverket.
Källa: Trafikverket