Linköpings kommun vill se Ostlänken på plats till 2027

Linköpings nuvarande centralstation. En helt ny centralstation för höghastighetståg kommer att byggas i ett nytt centralt läge. Foto: Claes Lundkvist, Linköpings kommun.

”Det är mycket positivt att infrastrukturministern säger att Ostlänken ska påbörjas under 2017, men det är också viktigt att slå fast att den ska vara färdigbyggd till 2027. För att få igång bostadsbyggandet och förverkliga andra samhällsnyttor behöver vi veta när Ostlänken kan börja trafikeras” Det säger kommunstyrelsens ordförande i Linköping, Kristina Edlund (S).

– Linköping har en nyckelposition som slutdestination för den första etappen av ett ny nationell höghastighetsbana. Nu är det viktigt att vi kan fortsätta arbeta efter de överenskommelser vi redan har gjort med Sverigeförhandlingen om järnvägens dragning och bostadsbyggande, säger Kristina Edlund (S).

I direktiven för ny nationell plan för infrastrukturen, som nyligen presenterades av regeringen, slås fast att sträckan Järna – Linköping ska påbörjas under 2017.
Källa: Linköpings kommun