Trump vill minska passagerartrafiken på järnvägen.

Amtraks persontåg anländer till New York. Foto: Amtrak

Trump-administrationen planerar att skära ner nästa års budget för USA:s transportministerium till 16 miljarder, vilket är en minskning med 13 procent, skriver tidningen Railwaygazette.

Enligt förslaget berör nedskärningarna framför allt passagerartrafik på järnvägen, kommunala transporter och federala bidrag för investeringar i stambanan och i flera planerade järnvägsprojekt i städerna.

Richard White, t.f. VD för American Public Transport Association, APTA, sade att han var ”förvånad och besviken” med anledning av de planerade nedskärningarna, med tanke på president Trumps tidigare yttranden om behovet av ökade investeringar i landets infrastruktur.

Förslaget som beskrivs som en ”mager budget” av trafikpolitiska bedömare anses vara ett försök från Trump-administrationens sida att dra tillbaka alla federala medel för Amtraks långväga persontrafik.

Den beskrivs av Trump-administrationen som ”kontinuerligt ineffektiv” och att långväga sträckor bidrar till "största delen av järnvägsbolaget Amtraks rörelseförluster”.

Bland de projekt som eventuellt påverkas av nedskärningar är infrastrukturprojekt som det planerade Gateway-programmet som går ut på att bygga ytterligare järnvägstunnlar mellan New York Penn Station och Newark i delstaten New Jersey, som järnvägsoperatören Amtrak anser vara nödvändiga för att kunna upprätthålla företagets huvudsakliga inter-city-tjänster i framtiden.

Som svar på Trumps budgetförslag sade Amtraks VD Wick Moorman att hans företag täckte 94 procent av alla driftskostnader i 2016.  Moorman tillade att nedskärningarna skulle eliminera Amtrak verksamhet i 23 av de 46 delstater där företaget för närvarande är verksam.

Enligt APTA innebär Trump-administrationens förslag att drygt 50 offentliga järnvägsbundna transportprojekt i 23 amerikanska delstater kommer att återkallas.

Budgetplanen för året 2018 kommer nu att överlämnas till kongressen och senaten för vidare behandling. Enligt senaste uppgifter är det dock osannolikt att budgetförslaget passerar kongressen och senaten utan betydande förändringar.