Strukton Rail rustar Tvärbanan

Tvärbanan i Gröndal i södra Stockholm. Foto: Christer Wiik

Den 26 mars inleder Strukton Rail arbetet för att rusta upp och bygga ut Tvärbanan, med start vid station Mårtensdal i södra Stockholm. Struktons arbeten ingår i den stora utbyggnaden och installationen av ett nytt signalsystem på hela Tvärbanan mellan Sickla och Solna.

Samtidigt som banan får nytt signalsystem tillkommer nya vändspår i Mårtensdal, Årstaberg och Alviks Strand. Vändspåren gör det möjligt för spårvagnar att vända, byta riktning och trafikera en begränsad sträcka på Tvärbanan, exempelvis vid rusningstrafik. Tillsammans med det nya signalsystemet öppnar vändspåren för tätare och mer flexibel trafik. Strukton Rail bygger vändspåren och ansvarar för vissa komponentbyten.

- Vi börjar med att riva en del av Tvärbanans anläggning innan vi flyttar befintliga spår och gör plats för de nya vändspåren. Sedan bygger vi vändspår och nya växlar, berättar Bart van Odijk, platschef vid Strukton Rail.

Den 26 mars går alltså startskottet för ett halvår av intensiva arbeten. Strukton är klara i slutet av juni, sedan följer tester av signalsystem och spår innan trafiken kommer igång. I arbetet kommer det att vara stort fokus på att hålla buller och andra störningsmoment på en rimlig nivå för boende längs Tvärbanan.

-Vår arbetstid är 7-19 på vardagar men vid några tillfällen kan vi behöva jobba helg och natt för att klara tidplanen. Då gäller extra stränga regler för bullriga arbeten. Det finns bullermätare utplacerade längs hela arbetsområdet och med hjälp av dem kan vi hålla bra koll på ljudnivån, säger Bart.

Det nya signalsystemet ska knyta samman den Tvärbana som har ny ändstation i Sickla, med banan som har slutstation i Solna. Det betyder att trafikanterna i framtiden slipper dagens spårvagnsbyte i Alvik. När arbetena är klara i oktober kan resenärerna glädjas åt en spårvagn som tar dem längre, med flexiblare och tätare trafik.

FAKTA:
Strukton Rail bygger ut Tvärbanan med vändspår vid Mårtensdal, Årstaberg och Alviks Strand. Byggstart är 26 mars med slutdatum 30 juni, då tester av banan tar vid. I oktober drar trafiken igång igen. I Årstaberg och Alviks Strand arbetar Strukton Rail som underentreprenör åt Sveab.
Källa: Strukton Rail