Nattarbeten på Ostkustbanan

Vy över det historiska området vid Gamla Uppsala. Foto: Wikipedia/Olof E

Under vecka 11 behöver Trafikverket och dess entreprenörer genomföra arbeten nattetid på Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Det handlar främst om kontaktledningsarbeten samt flytt av räls. Arbetena ingår i projektet att bygga fyra kilometer nytt dubbelspår på Ostkustbanan genom Gamla Uppsala.
Källa: Trafikverket