Snabbare och billigare järnvägsreparationer med "formationsflygande" tåg

Den nya metoden testas i Bedfordshire i Storbritannien. Foto: Network Rail

Brittiska Network Rail kommer snart att införa så kallad "formationsflygning" med parallella underhållståg, en metod som sparar bolaget 250 000 pund per vecka och dessutom gynnar passagerare i form av snabbare tåg och mindre störningar.

Brittiska Network Rail kommer snart att införa så kallad "formationsflygning" med parallella underhållståg, en metod som sparar bolaget 250 000 pund per vecka och dessutom gynnar passagerare i form av snabbare tåg och mindre störningar.

"Formationsflygning" med tåg som har kopplats ihop med mobila stampningsmaskiner är en världsnyhet, som används för att reparera och förnya cirka drygt 30 000 kilometer järnvägsspår i Storbritannien.

Metoden användes framgångsrikt för första gången nyligen vid Sandy i grevskapet Bedfordshire i samband med inmontering av spårväxlar och spårkorsningar, som ersattes som en del av Network Rails moderniseringsplan.

Detta är goda nyheter såväl för Network Rail och passagerare eftersom parallellkörningen kommer kraftigt att förkorta de nödtvungna förseningar som sker efter större järnvägssaneringar.

Förseningarna beror på de hastighetsbegränsningar som införs innan nylagd räls har stadgats (packats) med ballast i form av stenar, som ligger lösa tills de bildar en solid grund runt slipers. Förseningarna innebär att Network Rail måste betala ekonomisk ersättning till tågoperatörerna för störningar i trafiken.

Med hjälp av de nya parallellt arbetande tågen och deras maskiner, som stampar och stabiliserar de krossade stenen runt slipers och rälsen, kommer man att kunna överlämna säkra spår betydligt tidigare. Denna parallella stabilisering av järnvägsspår motsvarar tyngden av 200 tåg som passerar över spåren.

Det innebär att persontågen kommer att kunna börja köra omedelbart efter stampningen i hastigheter upp till 200 kilometer i timmen och spara tusentals pund i form av ersättningar med anledning av sjunkande passagerarsiffror och förseningar.