Norge satsar extra på järnvägsunderhållet

Foto: Øystein Grue

Den norska järnvägsmyndigheten Bane NOR meddelar att man satsar ytterligare 400 miljoner norska kronor för 2017 års underhållsarbeten.  Det betyder att den totala underhållsbudgeten för detta år hamnar på drygt två miljarder norska kronor. Det skriver Bane NOR i ett pressmeddelande.

 

- Detta innebär att eftersläpande underhållet inte kommer att öka och att resenärerna kommer att uppleva en fortsatt förbättring av standarden på norska järnvägar, säger Gorm Frimannslund, koncernchef Bane NOR.