Nöjdheten med Västtrafik ökar

Foto: Västtrafik

Nöjdheten med Västtrafik har fortsatt öka under 2016. Det visar den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern, där kunder och allmänhet svarar på frågor kring resvanor, kvalitet och service.

 

Den årliga Kollektivtrafikbarometern, som Svensk Kollektivtrafik sammanställer och som bygger på intervjuer med cirka 5 000 resenärer, visar att nöjdheten med senaste resan ökat från 79 till 81 procent, medan nöjdheten med Västtrafik som helhet ligger kvar på 57 procent. Andelen som är missnöjda med bolaget har samtidigt gått ned kraftigt de senaste åren och hamnar på 9 procent för 2016.

– Den positiva trenden håller i sig och sedan 2012 har kundnöjdheten ökat stadigt. Digitaliseringen ger oss nya möjligheter att förbättra vår service, vilket vi hoppas ska resultera i ännu nöjdare kunder, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Resultaten i Kollektivtrafikbarometern stöds av de ombordundersökningar av kundnöjdheten som Västtrafik genomför, där cirka 40 000 resenärer på bussar, tåg, spårvagnar och båtar årligen intervjuas.

94 procent anger att de är nöjda med senaste resan, vilket är den högsta noteringen någonsin. Nöjdheten med Västtrafik som helhet har ökat med nästan 25 procentenheter under de senaste fyra åren. För helåret 2016 var siffran 73 procent, med toppnoteringen 78 procent under fjärde kvartalet. Antalet missnöjda kunder har nästan halverats under de senaste fyra åren och ligger på sex procent för 2016.

Inom flera områden har kundernas nöjdhet med Västtrafik ökat markant. 96 procent av de tillfrågade uppger att det är enkelt att köpa biljett, 69 procent att de är nöjda med hållplatsinformationen vid störningar och 77 procent uppger att de litar på att de kommer fram i tid när de reser med Västtrafik. 

– Det är kunderna som avgör hur väl vi lyckas med att åstadkomma förbättringar. Att våra kunder upplever framsteg på de områden som vi arbetat med att utveckla de senaste åren tyder på att vi har rätt fokus. Vi har högt uppsatta mål och kommer nu att fortsätta förenkla resandet för våra kunder, säger Lars Backström.