Green Cargo ökar omsättningen

Foto: Green Cargo

Green Cargos omsättning ökade under 2016 och uppgick till 4,2 miljarder kr vilket är 8 procent högre än föregående år. Rensat för jämförelsestörande poster blev rörelseresultatet - 41 miljoner kronor, vilket är något bättre än 2015.

Med nya och utvidgade affärer ökade Green Cargo nettoomsättningen med 304 miljoner kr jämfört med samma period förra året. Resultatet försämrades dock som en följd av ökade kostnader för drift och personal bland annat beroende på etableringen av den nya verksamheten i Norge samt nystartade tågpendlar.

– Green Cargo har under året utvecklat nätverket till att täcka större delen av Skandinavien, ökat omsättningen och förbättrat marginalen i den svenska verksamheten. Under 2017 kommer företaget att fortsätta utveckla och effektivisera verksamheten för att ytterligare stärka positionen som den ledande leverantören av hållbar logistik, säger Green Cargos vd Jan Kilström.

I en hård konkurrenssituation väljer Green Cargo att satsa än mer på säkerhet och kvalitet. Företaget har implementerat ett nytt arbetssätt som stärker säkerhetsbeteenden samt fortsätter med det systematiska kvalitetsarbetet.

– 2016 har varit ett år med många framsteg. Green Cargo nådde samma höga säkerhetsresultat som rekordåret 2015 och kvaliteten har under året förbättrats på ett sådant sätt att kundnöjdheten är den högsta sedan mätningarna påbörjades, säger Jan Kilström.