Ny projektledare för delen Bollebygd–Borås

Borås centralstation. Foto: Wikipedia/David Castor

Den 1 februari 2017 blev Maria Hermansson tillförordnad projektledare för deletappen Bollebygd–Borås, en del av projekt Göteborg–Borås. Det meddelar Trafikverket på sin nyhetsplats.

Maria Hermansson arbetar som projekteringsansvarig för projekt Göteborg–Borås och kommer att vara kontaktperson för frågor om lokaliseringsutredningen fram till dess att en ny projektledare rekryterats.

Stefan Paterson, som lett arbetet med att ta fram en lokaliseringsutredning för Bollebygd–Borås, summerar tre års arbete:
– De senaste tre åren har varit fyllda av utmaningar och engagemang hos oss som jobbat med projektet, men också hos de många människor vi mött under arbetet med lokaliseringsutredningen. Vi har strävat efter att vara tillgängliga och tagit alla chanser att komma och berätta om projektet för föreningar, företag, byalag, privatpersoner och organisationer för att ge en ökad förståelse och ha en god dialog. Det har vi fått mycket uppskattning för, vilket gläder mig. Jag vill rikta ett stort tack till alla vi mött och som engagerat sig. Det är betydelsefullt i den fortsatta planeringen av den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås.

Projekt Göteborg–Borås har genomfört en lokaliseringsutredning och kommit fram till åtta korridorer där den nya järnvägen kan gå mellan Bollebygd och Borås. Trafikverket kommer att vara redo att fatta beslut första halvåret 2017. Tidpunkt för val av korridor kommer dock med stor sannolikhet påverkas av Sverigeförhandlingens slutarbete under året.
Källa: Trafikverket