Strukton Rail utvecklar hållbarhetsarbetet

- Med relevanta och mätbara mål kan vi följa vår egen utveckling inom hållbarhet, säger  Strukton Rails hållbarhetsstrateg Johan Sundqvist. Foto: Strukton Rail

Strukton Rail inleder år 2017 med att skala upp sitt hållbarhetsarbete. Företaget gjorde nyligen en intressentanalys och går nu vidare med att genomföra en väsentlighetsanalys. På kort sikt är fokus att minska miljöbelastningen från företagets tjänster för järnvägsteknologi och underhåll.  Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

 

‒ I väsentlighetsanalysen ska vi fråga våra nyckelintressenter vilka områden de anser att Strukton bör prioritera i hållbarhetsarbetet. Intressenterna har en viktig roll om vi ska uppnå våra mål och samtidigt skapa en bra kostnadseffekt och samhällsnytta av vårt arbete. Undersökningen kommer att bli väldigt intressant och vi ser fram emot resultaten, säger Strukton Rails hållbarhetsstrateg Johan Sundqvist.

Bland Struktons intressenter finns kunder, medarbetare och ägarrepresentanter. Mer ovanligt är det att inkludera sina konkurrenter i undersökningen, vilket Strukton valt att göra.

‒ Vi har nära samarbeten med andra järnvägsföretag kring branschfrågor om säkerhet, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Därför är deras synpunkter viktiga för Struktons utveckling och för samarbetet med våra kunder, menar Johan.

När väsentlighetsanalysen är klar är det dags att bestämma vilka aktiviteter företaget ska jobba med.

‒ Det är viktigt att aktiviteterna är relevanta och effektiva för oss att jobba med. Dessutom ska de vara mätbara och ha tydliga målsättningar så att vi kan följa utvecklingen över tid, avslutar Johan.

I Strukton Rails intressentanalys har sju nyckelintressenter identifierats: kunder, ägare, myndigheter, medarbetare, leverantörer, fackförbund och konkurrenter.