Tågkompaniet i samarbete med Transrail

Foto: Tågkompaniet

Med hjälp av modern digitalteknik ska Tågkompaniets trafik bli både punktligare och miljövänligare. En särskild applikation till en vanlig digital läsplatta hjälper lokföraren att både hålla tiden bättre och att köra mer energieffektivt.

I samarbete med Transrail tar Tågkompaniet in modern digitalteknik i förarhytten som hjälp till lokförarna att köra med både större precision och mindre energiförbrukning.

– Vi installerar ett modernt trafikstyrningssystem som kallas för Cato, Computer aided train operation i våra tåg. Cato hjälper föraren med information om vilken hastighet som tåget ska ha för att komma fram till nästa station på exakt rätt tid. Det innebär att föraren kan köra mjukare och spara energi genom så kallad eco-driving. Vi får även mindre slitage på spår och fordon berättar Tågkompaniets vd Mats Gustafsson.

Cato är en applikation som installeras i en vanlig läsplatta. I applikationen finns tågets tidtabell inlagd, och genom att appen även håller reda på tågets position får föraren kontinuerligt uppdaterad information om hastigheten som tåget ska hålla för att komma fram i exakt rätt tid. Just nu installeras Cato i de fordon som Tågkompaniet använder i Norrtågstrafiken. Därefter ska Cato installeras och användas i den trafik som Tågkompaniet kör i Värmland.

– Vi är glada över att ha fått Tågkompaniets förtroende att leverera en helhetslösning för förarinformation baserad på vår Cato produkt för ekonomisk körstil säger Transrails vd Andreas Törnblom.

 – Vi räknar med att kunna ha Cato i full drift i Norrtåg den 1 mars och i Värmland några veckor senare säger Mats Gustafsson.