Jernhusen säljer Sundsvalls Centralstation

Jernhusen säljer tre fastigheter till Sundsvalls kommuns fastighetsbolag SKIFU med en köpeskilling på 111 miljoner kronor. Centralstationen är en av fastigheterna.

Sundsvalls kommun planerar att utveckla ett nytt resecentrum vid stationsområdet och planerna innebär att utvecklingsmöjligheterna för själva stationsbyggnaden begränsas. Därför säljer Jernhusen sina fastigheter i området till kommunens fastighetsbolag SKIFU. I köpet ingår fastigheterna Sundsvalls Centralstation, Sundsvalls Depå och Sundsvall Västra (Norra Järnvägsgatan 7).

-   Vi har tillsammans med kommunen kommit fram till en lösning som blir bra för Sundsvall och är positiv för kollektivtrafikens fortsatta utveckling. För Jernhusen är det viktigaste att fler får möjlighet att välja kollektivtrafiken i både vardagen och i arbetslivet, säger Josephine Björkman, transaktionschef på Jernhusen.
Sundsvalls kommun tillträder fastigheterna den 1 februari.