Service av X-tåg

X-tåg vid Gävle C. Foto: Christer Wiik

X-trafik, trafikhuvudman för kollektivtrafiken i Gävleborgs län, meddelar att ett antal av bolagets X-tåg nu är uttagna för service- och underhållsåtgärder, varvid ett antal turer därför körs med ersättningståg. Ersättningstågen har två vagnar, istället för tre som de ordinarie tågen har. Den 24 februari är X-tågen tillbaka igen, meddelar X-trafik.