WSP projekterar Lunds spårvagnsdepå

Bild: Lunds kommun

Region Skåne och Regionfastigheter/Regionservice har gett WSP uppdraget att som generalkonsult ansvara för projekteringen av Lunds nya spårvagnsdepå. Uppdraget startade i december 2016 och löper under 2017.

Varje dag stiger ca 40 000 människor av och på vid Lunds Central. För att motverka trängsel och samtidigt möjliggöra en fortsatt, men hållbar, tillväxt är behovet av en kapacitetsstarkare kollektivtrafik stort. Den planerade spårvägen mellan Lund C och European Spallation Source (ESS) är en satsning på framtidens kollektivtrafik i ett av stadens mest trafikerade stråk.

Som en del av spårväg Lund kommer en depå för underhåll och uppställning av Lunds spårvagnar att uppföras. Depån kommer att placeras vid slutstationen i närheten av ESS.WSP har fått uppdraget att genomföra utrednings- och projekteringsarbete för depån fram till färdiga system- och bygghandlingar

– Detta multidisciplinära generalkonsultuppdrag är helt linje med WSPs strategi inom järnvägssektorn att tillhandahålla ett komplett erbjudande. Projektet innebär att vi i etapp 1 har en rådgivande roll med syftet att ta fram förslag på en kostnadseffektiv depå som därefter projekteras i etapp 2, säger Leif Strömberg, anbudsansvarig på WSP. Lund är en av de första svenska städer som satsar på spårväg och projekteringen av depån är ett spännande uppdrag där WSPs breda kompetens och erfarenhet kan vara till stor nytta.

Uppdraget sker i två etapper där omfattningen i etapp 1 är framtagning av ett beslutsförslag till regionfullmäktige och etapp 2 projektering av systemhandlingar, förfrågningsunderlag och färdiga bygghandlingar.

Det multidisciplinära uppdraget omfattar följande teknikområden: Husbyggnad, mark, rörinstallationer, luftbehandlingsinstallationer, el- och teletekniska system, styr-och övervakningsinstallationer samt BEST (bana, el, signal och tele).

– Vi ser fram emot ett bra samarbete med WSP i detta uppdrag. Satsningen på spårväg i Lund är en spännande satsning för regionens utveckling, säger Mikael Thylander, Projektledare bygg, Regionfastigheter, Region Skåne.