Trafikomläggning i Flemingsberg

Vy över Flemingsberg. Foto: Flemingsberg.se

Just nu bygger Trafikverket på Regulatorbron i Flemingsberg som förlängs med 20 meter. Arbetet är en del av projekt BanaVäg Flemingsberg i Huddinge kommun, söder om Stockholm.  I projektet har Trafikverket samlat flera mindre projekt och åtgärder på både väg och järnväg.

Fakta BanaVäg Flemingsberg: Trafikverket bygger ett nytt järnvägsspår vid Flemingsbergs station. Spåret byggs för att Flemingsbergs station ska kunna fungera som bytesstation när vi ska renovera den så kallade Getingmidjan, järnvägen mellan Stockholm Central och Stockholms södra, under somrarna 2018-2020.

Trafikverket planerar för en ny infart till Riksten, en ny trafikplats vid väg 226 Högskolan samt för att skapa ett sammanhållet gång- och cykelstråk mellan Flaggplan och Hälsovägen. Infart Riksten och trafikplats Högskolan ska förbättra trafiksituationen. Gång- och cykelstråket ska öka säkerheten för fotgängare och cyklister.