Alstom fick tysk EBA- certifiering för fixerade spår

NBT bygger på en innovativ design av spårplattorna, s. k. slabtracks. Foto: Alstom

Alstom har fått ett godkännande för sin produkt NBT från Eisenbahn- Bundesamt (EBA), den tyska järnvägsbyrån. NBT är Alstoms ballastfria spårsystem (fixerade spår) för höghastighetståg och konventionella järnvägssystem. Detta ballastfria spårsystem har utvecklats speciellt för blandad trafik med högsta driftshastighet på 360 km/h.

EBA klassificerar NBT-lösningen som "Zulassung Zur Betriebserprobung", som betyder "godkänt för driftstestning". EBA är erkänd myndighet världen över med anledning av dess utveckling av ballastfria spårsystem under de senaste 40 åren inom det tyska höghastighetsjärnvägsnätet.

Det är främst två huvudaktörer i inom den tyska järnvägen, som har haft ett nära samarbete med Alstom för detta godkännande: TÜV (TÜV Rheinland Inter Traffic GmbH/ACR - Assessment & Certification Rail Office), som är en internationell grupp som fungerar som Notified body (NoBo) och Institutionen för samhällsbyggnad, geo och miljöteknik vid TUM (Münchens tekniska universitet).

Alstom har tillsammans med andra utvecklat NBT för infrastrukturägare som behöver fixerade spår eftersom dessa järnvägsspår har en längre livslängd och högre tillgänglighet. De kan också installeras snabbare än traditionella ballastfria spårsystem och användas för blandad trafik (både passagerartrafik och godstrafik).

NBT bygger på en innovativ design av spårplattorna (slabtrack) som är inspirerade av beläggning på väg. Byggprocessen kommer från den beprövade Appitrack-tekniken som ger en snabbare byggnation då man kan lägga 300 meter spår per dag och tiden för spårläggningen reduceras med 40 procent.

Källa: Alstom