Tyskland förbjuder godsvagnar utan tysta bromsar

Deutsche Bahns öppna godsvagnar.av typ Eanos-x. Foto: Wikipedia-DB

Senast i slutet av 2020 måste alla godsvagnar som används på tyska järnvägsnätet vara utrustade med så kallade ”viskande”, läs tysta bromsar. Ansvariga, som fortsätter att frakta med järnvägsvagnar som inte är utrustade med tysta bromsar, riskerar böter upp till 50 000 euro.

Lagförslaget, som förordades av landets kommunikationsminister Dobrindt, antogs av den tyska regeringen den 21 december 2016.

Det var bland annat en rad protester bland invånare längs viktiga tyska järnvägssträckor som till slut fick den tyska regeringen att reagera. Exempelvis i mellersta Rhendalen, men även i Moseldalen har järnvägstrafiken ökat speciellt mycket under senare år. Det är särskilt bullret vid bromsning som stör befolkningen dag och natt och medför konstanta klagomål.

Järnvägsbolaget Deutsche Bahn AG är berett att utrusta 200 000 järnvägsvagnar med tysta bromsar och vill snart ta itu med omställningsarbetet. DB räknar med avsevärt finansiellt stöd från staten för uppdateringen av vagnarnas bromsar. Den aktuella lagen är en del av regeringens plan att försöka minska rälsbullret till hälften.