Stark utveckling för Krösatågen

Krösatåg i Växjö. Foto: Christer Wiik

Höstens resanderäkning visar på ett kraftigt ökat resande i både Skåne och Kronoberg. Under 2016 har resandet ökat med drygt 25 procent jämfört med 2015.

 - Det är verkligen glädjande att allt fler resenärer väljer att resa med Krösatågen. Tågen ger de mindre orterna tågtrafik samtidigt som de kompletterar Öresundstågen på de större stationerna, säger Mats Ohlsson, affärsutvecklare på Skånetrafiken.

Totalt uppgår resandet på linjen till runt 720 000 resor under året vilket är en betydande ökning jämfört med de 575 000 resor som gjordes 2014. Resandeökningen är något större i Kronoberg jämfört med i Skåne. Men samtidigt har resandet ökat på alla de skånska stationerna, förutom Ballingslöv.

Krösatågen är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Skåne, Jönköping, Kalmar, Halland, Blekinge och Kronoberg. Tågens geografiska område täcker in nordöstra Skåne. Den skånska sträckan går mellan Hässleholm, Ballingslöv, Hästveda, Osby, Killeberg och sedan vidare över länsgränsen till Växjö. Hässleholm är den största stationen, följt av Växjö. Av de nya stationerna är Hästveda störst.