MTR övertar pendeltågstrafiken i Stockholm

Pendeltåg i centrala Stockholm. Foto: Christer Wiik

På uppdrag av Storstockholms lokaltrafik, SL, kommer MTR från och med den 11 december 2016 att ta helhetsansvar för pendeltågstrafiken i Stockholms län.

I december 2015 beslutade Trafiknämnden i Stockholms läns landsting att uppdra åt MTR att driva pendeltågen under de kommande tio åren med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.

Avtalet är ett så kallat incitamentsavtal för ökad kundnöjdhet och punktlighet. I avtalet ingår planering och drift av trafiken, stationsbemanning samt underhåll av stationer och fordon. Värdet är cirka 30 miljarder kronor, beräknat på 14 år.