Tågresandet ökar tack vare konkurrensen

Foto: MTR Express

Nu finns också siffror som bekräftar att det totala tågresandet mellan Sveriges två största städer ökar till följd av konkurrensen. Enligt branschtidningen Vi Resenärer ökade SJ antalet passagerare på linjen Stockholm-Göteborg med 6 procent i tredje kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Ökningen för MTR Express var ungefär 70 procent under samma period. Idag är det uppskattningsvis drygt 30 procent av resorna på sträckan som görs med tåg, och resten med bil, buss eller flyg.

Den 11 december börjar T2017 att gälla. MTR Express utökar då sin trafik från 90 till 100 avgångar i veckan. Tack vare feedback från transportörens affärsresenärer kommer man också erbjuda avgångar på vardagarna som ankommer före kl 09 till både Göteborg och Stockholm. Den 11 december tar också MTRs systerbolag över ansvaret för pendeltågen i Stockholmsregionen på uppdrag av SL.

Förra veckan meddelade Trafikverket att vissa avgångar under den första veckan av T2017 kommer att behöva dras in eftersom tåglägestilldelningen inte koordinerats med planerade banarbeten. Detta vållar stora problem för persontågsoperatörer som redan sålt biljetter och för godsoperatörer som lovat sina kunder viktiga godstransporter. Detta är ett av flera exempel som visar att det inte bara handlar om mer pengar för att förbättra kvaliteten på järnvägen. Mycket handlar också om styrning, uppföljning och kultur.

Källa: MTR Express