Belönar medarbetare som tar tåget

Anställda får extra ledigt för att minska flygresandet. Foto: MTR Express

Under hösten 2018 införde MTR Express en förmån där anställda som nobbar flyget och istället tar tåget på sin semester belönades med extra lediga dagar med lön. Förmånen infördes under en provperiod på ett år och under denna tid har åtta procent av heltidsanställda utnyttjat förmånen. Nu väljer MTR Express att göra satsningen till en löpande förmån.

MTR Express har infört ett incitament för anställda att resa klimatsmart på sin semester, nämligen en extra ledig dag med lön till anställda som ersätter en flygresa på mer än två timmar med tåg under sin semester. Anställda kan få två sådana extra lediga dagar per år. Initiativet har varit lyckat.

Intresset har varit stort även utanför Sverige, där satsningen nämnts i både Financial Times och The Telegraph. MTR Express har också gått med i nätverket Climate Perks i Storbritannien som uppmärksammat satsningen.

– Som företag och arbetsgivare vill vi ta ansvar och gå först för att få fler att resa klimatsmart och vet att våra medarbetare gärna vill bidra. När fler kan välja tåget utan att förlora semesterdagar ökar incitamenten. Nu hoppas vi att andra företag följer efter, säger Mats Johannesson, vd MTR Express.