​”Tondöv regering förlänger gränskontroller”

Foto: Liberalerna Region Skåne

Regeringsbesluten att förlänga id- och gränskontrollerna har kritiserats hårt från både resenärer och politiker i Skåne. ”Kontrollerna riskerar att permanenta segregationen i Öresund och regeringen har inte ens varit intresserad av att diskutera hur kontrollerna kan göras smidigare. Det är otroligt frustrerande att se hur denna tondöva svenska regering bit för bit sliter sönder Öresundssamarbetet”, säger Cristina Glad (L) vice gruppledare för Liberalerna i Region Skåne.

Regeringen haft mer än ett år på sig att lindra effekterna av id- och gränskontrollerna eller ändra dess utformning för att underlätta för Öresundsresenärerna. Trots att flertalet förslag på hur kontrollerna kan förändras har lyfts fram har regeringen inte lyssnat och istället valt att förlänga id- och gränskontrollerna i sin befintliga form för att slippa lösa Sveriges migrationspolitiska utmaningar.