Alliansen vill se ett Skånepaket för infrastruktur

Öresundståg i Malmö. Foto: Christer Wiik

Region Skånes regionala utvecklingsnämnd antog nyligen, efter förslag från Alliansens ledamöter, ett positionspapper för Region Skånes syn på infrastruktur. I det poängteras att det behövs satsningar på såväl väg som järnväg i Skåne.

 – Skånes järnvägar är fulla, och E6 och E22 är inte långt därifrån, säger Pontus Lindberg (M), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Det behövs ett ordentligt Skånepaket nu när riksdagen ska fatta beslut med anledning av regeringens infrastrukturproposition. Och vi vill ha balanserade satsningar som förbättrar både för järnväg och vägtrafik.

Bland de viktiga områden som lyfts fram är fyra spår på stambanan Malmö-Hässleholm och en fullt utbyggd Västkustbana. Men också bättre kapacitet på Skånes motorvägar och strategiskt viktiga länsvägar.

– E6 behöver till exempel tre filer i varje riktning och en satsning på förbättrad väginformation och flödesstyrning, säger Pontus Lindberg (M). Inte minst trafiksäkerheten kräver detta. Vi kan inte förlita oss på orealistiska förhoppningar att bilismen ska minska, utan måste hantera verkligheten.

– Vidare måste vi se till att kämpa för att behålla de projekt som fanns kvar i den gällande planen, säger Pontus Lindberg (M). Ryktena att pengar igen kommer att tas från E22 och E65 får inte bli verklighet.