Renfes godstransporter omstruktureras

Foto: Namor88/Wikimedia Commons

Den spanska järnvägsjätten Renfe meddelar att de kommer att omstrukturera sin godsaffär.

Medan passagerardelen och i synnerhet höghastighetstågsdelen av bolagets verksamhet haft tillväxtnivåer på över 6 procent de senaste åren, har godsaffären i dotterbolaget Renfe Mercancías gjort förluster på över 20 miljoner euro under första halvåret 2016. Situationens allvar tvingade Renfe till att försöka sälja godsaffären till Deutsche Bahn tidigare i år, men det misslyckades på grund av de senares ointresse att fullfölja affären.

Renfes ledning anser att en mer kommersiell inriktning av godsverksamheten nu är nödvändig, som är mer fokuserad på dess produktområden, dotterbolag och joint ventures i syfte att förbättra effektiviten och säkerställa långsiktig tillväxt.