Delårsrapport Q3 från Green Cargo

Foto: Gree Cargo

Green Cargos nettoomsättning och transportvolymer ökade jämfört med samma period förra året. Resultatet har dock påverkats negativt som en följd av ökade kostnader för planerade tillväxtsatsningar.

Perioden januari – september i korthet: Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 3 116 miljoner kronor (2 927) och rörelseresultatet uppgick till -57 miljoner kronor (21). Jämförelseperioden inkluderar en reavinst om 65 miljoner kronor från avyttring av övertaliga lok.

Green Cargo har under det tredje kvartalet ökat nettoomsättningen med 7 procent till 1 004 MSEK, jämfört med samma period förra året. Rörelseresultatet tyngs dock av ökade drifts- och personalkostnader som bland annat beror på etableringen av den nya verksamheten i Norge samt nystartade pendlar.

– Den ökade omsättningen bekräftar att Green Cargo är på rätt väg med tillväxtstrategin men de ökade kostnaderna som leder till det försämrade resultatet understryker behovet av att jobba vidare med fortsatta effektiviseringar så att bolagets kostnadsnivå kan sänkas, säger Green Cargos vd Jan Kilström i ett pressmeddelande.

Som ett konkret led i tillväxtstrategin startas den 20 oktober ett direkttåg mellan Malmö och Antwerpen under namnet ”Belgium Direct”. I Malmö ansluter direkttåget till Green Cargos nätverk med 270 destinationer i Skandinavien och på motsvarande sätt nås stora delar av Europa via Antwerpen.