Försenade tåg på Roslagsbanans kårstagren

Foto: Fredrik Hjerling

På senare tid har tågen på Kårstalinjen drabbats av förseningar. Många resenärer har reagerat på att tågen inte håller tidtabellen och ofta är 5-7 minuter sena.

Banvallen mellan Frösunda och Ekskogen är i sådant skick att tågens hastighet måste begränsas från 70 till 50 kilometer i timmen. Detta ger en försening på någon minut, vilket i sin tur påverkar tågmötena vid Lindholmen samt på den enkelspåriga sträckan Visinge – Roslags Näsby. Även vändningen av tågen i Kårsta försenas till följd av detta och sammantaget blir det förseningar på mellan 5 och 7 minuter för de flesta tåg. Dessutom påverkar störningarna även Österskärslinjens tåg när de båda linjerna flätas samman i Roslags Näsby. Störst förseningar uppstår i rusningstrafik eftersom fler tåg trafikeras, som i sin tur påverkar varandra.

– Det är beklagligt att vi dras med de här förseningarna och tyvärr har vi ingen bra lösning, säger Tanja Backman, affärsområdesansvarig för Roslagsbanan på SL. De alternativ som finns är att köra trafiken glesare, eller att vända tågen i Lindholmen och ersätta sträckan till Kårsta med buss. Men vi bedömer båda alternativen som en sämre lösning än att köra full trafik med viss försening.

Mellan 7 januari och 19 augusti 2017 kommer sträckan Roslags Näsby-Kårsta att vara helt avstängd och under den tiden utförs förstärkningsarbeten på banvallen mellan Frösunda och Ekskogen. Samtidigt genomförs utbyggnad till dubbelspår mellan Roslags Näsby och Visinge.