Flyttar godstransporter från väg till järnväg

Foto: LKAB

Som ett led i sitt hållbarhetsarbete vill LKAB, SSAB och Scania Ferruform förflytta delar av sina godstransporter från väg till järnväg. Ett gemensamt pilotprojekt håller på att formas, där de tre bolagen använder outnyttjad kapacitet på den så kallade Stålpendeln mellan Luleå och Borlänge.

— Det är mycket glädjande att vi kan bidra till att minska den totala miljöpåverkan i Sverige genom att flytta lastbilstransporter till tåg. Vi hoppas att vårt samarbete kan vara en modell som inspirerar fler att tänka i nya banor, säger Per Bondemark, inköpsdirektör på SSAB och ordförande i Näringslivets Transportråd i ett pressmeddelande.

SSAB:s Stålpendel används för att frakta stål från anläggningen i Luleå till Borlänge. Tåget går tre gånger om dagen åt båda hållen, året runt. Möjligheten att nyttja Stålpendeln för gemensamma transporter kom som ett förslag från SSAB under hållbarhets- och inköpsdiskussioner med LKAB. När Scania Ferruform visade sig vara en möjlig affärspartner intensifierades arbetet. Nu blir förslaget vidare utrett med ett pilotprojekt som mål.

— Ekonomisk hållbarhet och att hitta kostnadseffektiva lösningar som minskar miljöbelastningen är viktigt för LKAB. Det här samverkansprojektet med SSAB, vår största kund och samarbetspartner i Norrbotten, ligger helt i linje med det arbetet, säger Markus Petäjäniemi, försäljnings- och logistikdirektör på LKAB i pressmeddelandet.