Tvärvändning om höghastighets-järnväg oroar Jönköping

Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun (C). Foto: Anna Hållams

Nyligen kom beskedet att Moderaterna säger nej till höghastighetsjärnvägen. Tidigare har även Liberalerna gjort samma ställningstagande.– Det är oroväckande att ett så stort parti som Moderaterna tvärvänder så sent i processen. För bara två år sedan lovade regeringen Reinfeldt nya stambanor. Att partiet nu svänger i frågan är ett stort svek mot hela vår tillväxtstarka region, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun (C).

Det var i en debattartikel i Dagens Industri som Ulf Kristersson och Jessica Rosencrantz, ekonomisk-politisk respektive trafikpolitisk talesperson i Moderaterna, gav det oväntade beskedet. Den planerade höghastighetsjärnvägen blir för dyr enligt Moderaterna, som istället vill prioritera en utbyggnad av storstädernas kollektivtrafiklösningar.– Höghastighetsvägen är ett sätt att knyta ihop landets olika delar och göra arbetsmarknadsregionerna större. Beskedet riskerar att omkullkasta de planerna. Det är tydligt att Moderaterna hellre ser till storstädernas tillväxt framför hela landets. Det är både anmärkningsvärt, ledsamt och bekymmersamt, säger Ann-Marie Nilsson.Jönköpings kommun och övriga aktörer inom ramen för Götalandsbaneorganisationen kommer att med kraft fortsätta verka för att få en höghastighetsjärnväg till stånd.– En höghastighetsjärnväg är en förutsättning för landets fortsatta tillväxt och utveckling, avslutar Ann-Marie Nilsson.