C vill se 3500 nya bostäder i Marieberg

Jonas Naddebo. Foto: Centerpartiet

Planerna för 1100 nya bostäder i Marieberg har väckts till liv igen. Samtidigt borde majoriteten ta tillfället i akt genom att förtäta och möjliggöra bygget för 3500 nya bostäder, men också att koppla den planerade tvärgående tunnelbanelinjen till Marieberg. Det menar nu Centerpartiet i Stockholms stadshus.  – Det gläder oss att byggplanerna har återuppväckts. Det är bra att 1100 nya bostäder planeras att byggas, men möjligheterna i Marieberg är långt mycket större. Att bygga mer, högre och förtäta i Marieberg är något vi har talat om länge, säger Jonas Naddebo (C) tillförordnad gruppledare i stadshuset.  I april skickade Centerpartiet i stadshuset ett brev till Karin Wanngård och Sverigeförhandlingen där de uppmanade båda parter att ta tillfället i akt och använda möjligheten att bygga hela - enligt Centerpartiets beräkningar - 3500 nya bostäder i Marieberg, och samtidigt koppla effektiv kollektivtrafik till området.

– På den nya tvärgående tunnelbanelinjen som ska byggas i och med Sverigeförhandlingen menar vi att en tunnelbanestation borde upprättas i Marieberg. Det kommer kosta, men finansborgarrådet borde vara bredd att vända på varje sten för att kunna bygga mer i ett så centralt läge. Det här är en enorm möjlighet staden måste ta tillvara på, säger Jonas Naddebo.

– I vårt brev är vi tydliga med vad vi föreslår - förtäta Marieberg med 3500 nya bostäder och bygg till en tunnelbanestation på en nya, tvärgående linjen. Vi hoppas att finansborgarrådet Wanngård plockar upp vår idé, men ännu lyser ett svar på brevet med sin frånvaro, säger Jonas Naddebo.