Strängnäsborna fick skåda tunneln

Järnvägstunneln i Strängnäs är snart helt utsprängd. Foto: Christer Wiik
Ingången till järnvägstunneln skedde genom en arbetstunnel i Kvittensområdet i västra Strängnäs. Foto: Christer Wiik

Intresset bland Strängnäsborna var rekordstort, då Trafikverket i helgen bjöd in allmänheten för en 800 meter lång rundvandring i den nya järnvägstunneln under Strängnäs. Den nu så gott som helt färdigdrivna tunneln ingår i Trafikverkets dubbelspårsprojekt mellan Strängnäs och Härad, en etapp på Svelandsbanan.

Utbyggnaden till dubbelspår mellan Strängnäs och Härad är den sista åtgärden i ”kraftsamling Mälardalen” som gjorts för att öka kapaciteten på Svealandsbanan. Syftet med utbyggnaden är att öka kapaciteten och punktligheten för tågtrafiken. Nyligen möttes de två spårtunnelfronterna som drivits från Kvitten och från Stadsskogen. Det innebär att Trafikverket är igenom i den delen av spårtunneln. Nu återstår bara ungefär 150 meter spårtunnel att spränga mellan Västerport och stationsområdet innan spårtunneln är helt färdigsprängd.