Rapport vill se spårväg i en Östlig förbindelse

Nu utreds en östlig förbindelse som binder ihop Norra- och Södra länken i östra Stockholm. Karta: Trafikverket
På bilden: Förhandlarna på rundtur med Trafikverkets projekt Östlig förbindelse Foto: Anna Modin, Sverigeförhandlingen

Stockolms läns landsting har utrett olika kollektivtrafiklösningar i en Östlig förbindelse. Nu har Sverigeförhandlingen tagit emot tre rapporter som vrider och vänder på olika alternativ. Sammantaget visar rapporterna att restidsnyttorna för kollektivtrafiken är stor i Östlig förbindelse. Störst nytta ger tvärspårvägens förlängning från Sickla till Ropsten som skulle resultera i ett högt resandeunderlag. Det skriver Sverigeförhandlingen i ett pressmeddelande.

De tre rapporterna handlar bland annat om och hur buss eller spårväg skulle kunna trafikera genom tunneln. Man har också tittat på hur systemet framöver skulle kunna knytas ihop samt om det finns andra alternativ som exempelvis tunnelbana i Östlig förbindelse. Bussalternativet ger en högre restidsnytta i förhållande till investeringskostnaden medan spår ger en högre restidsnytta i förhållande till den totala kostnaden. Detta på grund av att den årliga driftkostnaden är lägre med spår än med buss. Alternativet med tunnelbana visar höga kostnader samt ett lågt resandeunderlag.

Lär mer: www.sverigeforhandlingen.se/kollektivtrafik-ostlig-forbindelse-kortar-restiderna

t