Tekniska verkens kraftvärmeverk servas av Gree Cargo

Foto: Green Cargo

Nu har järnvägstransporterna startat med returträ från Norsk Gjenvinnings anläggning Groruddalen Miljöpark i Norge till Tekniska verkens kraftvärmeverk i Katrineholm. Redan genom att köra en mindre mängd på tåg, minskas koldioxidutsläppen med minst 70 000 kilo jämfört med lastbil. Det här är ett samarbete mellan Green Cargo, Norsk Gjenvinning, Tekniska verken i Katrineholm, Katrineholms kommun och Katrineholms Logistikcentrum.

Green Cargo levererar 8 till 16 containers per vecka som rymmer 320 - 640 kubikmeter returträ. Totalt kommer cirka 10 procent av kraftvärmeverkets årsförbrukning att transporteras med den här lösningen. Om det hela faller väl ut är tanken att frakta en ännu större mängd returträ med tåg framöver som mellanlagras på Logistikcentrum för att minska vägtransporterna ytterligare.

– Vi arbetar ständigt med att minska koldioxidutsläppen från våra transporter och genom att ersätta transporterna med tåg är rätt riktning. Om denna lösning fungerar effektivt kommer vi att fortsätta att titta på liknande lösning i samarbete med många av våra internationella kunder, säger Jon Bergan, direktör Gjenvinning Downstream.

– Det känns riktigt bra att vi nu kan ta ett steg till i vår ambition att minska de fossila utsläppen i vår el- och värmeproduktion. Och det är ett steg i rätt riktning mot minskade globala utsläpp, vilket har blivit möjligt tack vare att vi är flera parter som drivit det här. Det känns också roligt att vara en del av kommunens satsning på Logistikcentrum, där vi hoppas att de här miljövänliga transporterna bidrar till fortsatt utveckling, säger Anna Axelsson, affärsenhetschef Katrineholm Fjärrvärme, Tekniska verken.