Alstom bygger höghastighetståg i USA

Ill: Alstom

Tågoperatören Amtrak har av Alstom beställt 28 höghastighetståg som köra mellan New York och Washington och New York och Boston bland annat.

Tågen kommer att byggas i Alstoms anläggningar i USA. Tågen ska enligt tidplan börja rulla ut 2021-22.

Avelia Liberty, som blir tågens varumärke, kommer att bestå av två kompakta motorvagnar och nio ledade personvagnar , med möjlighet att koppla på ytterligare tre fordon om efterfrågan ökar. Tågen kommer att tillämpa Alstoms tiltningsteknik. Konstruerade för att köra i 300 kilometer kommer tågen att dra nytta av planerade, framtida infrastrukturförbättringar, men kommer inledningsvis att köra i 255 kilometer i timmen.