Bränslecellslok ska byggas i Lettland

Foto: Wikimedia Commons

En avsiktsförklaring har undertecknats mellan lettiska järnvägar, LDZ, den tjeckiska loktillverkaren CZ Loko och Ballard Power Systems, ett kanadensiskt bränslecellsföretag, om att utveckla ett vätgasdrivet bränslecellslok i Lettland. Man kommer att använda komponenter från ett gammalt dieseldrivet växlingslok av typen ČME3.

Målet är att det ombyggda loket ska minska buller och vibrationer samtidigt som det inte släpper ut några föroreningar. Projektet stöds också av lettiska vetenskapsakademin.