Tågtrafiken Oslo-Karlstad ökade nästan 80 procent

Foto: Njål Svingheim/Jernbaneverket

Det var ett år sedan SJ började trafikera sträckan Oslo-Stockholm med X2000. Det har lett till trafikökning med 39 procent på den sträckan och för sträckan Karlstad-Oslo är uppgången ännu mer spektakulär – hela 76 procent.

SJ har meddelat att de vill öka antalet avgångar med X2000 mellan Stockholm och Oslo. I dag trafikeras sträckan med tre dagliga turer i vardera riktningen.

Källa: Jernbaneverket