Bostadsköpare vill ha närhet till kollektivtrafik

Foto: Christer Wiik

Omkring åttio procent anser att goda förbindelser till kollektivtrafik är den viktigaste aspekten när de ska köpa en ny bostad. För var femteköpare är det helt avgörande. Detta enligt en ny undersökning som Skanska genomfört bland potentiella bostadsköpare.

Skanskas nya undersökning visar att 76 procent anser att goda förbindelser med kollektivtrafiken är den viktigaste aspekten när man väljer var man vill bo. Att bo nära grönområden och livsmedelsbutiker rankas också högt för majoriteten av bostadsköparna.  De flesta anser att det maximalt ska ta tio minuter att gå till närmaste station. Längre avstånd än så accepteras inte ens av var tionde person. Vilken typ av kollektivtrafik som finns i närheten är mindre viktigt. Var tredje person svarar att de vill bo i närhet till en busslinje, 21 procent föredrar tunnelbanan och var tionde vill bo i anslutning till spårvagn eller tvärbana. För var femte spelar det ingen roll vilket färdmedel de bor nära så länge det finns en förbindelse med kollektivtrafiken.

Den tid man kan tänka sig att spendera på att pendla mellan jobb och bostad varierar, 35 procent anger 21-30 minuter enkel resa och nästan lika många (34 procent) har 45 minuter som övre gräns. Däremot vill en övervägande majoritet undvika för många byten, endast åtta procent av de tillfrågade kan tänka sig mer än ett byte med kollektivtrafiken för att ta sig mellan hemmet och arbetet.

– Vi ser här vilken avgörande roll kollektivtrafiken spelar i människors vardag och i förlängningen för att skapa attraktiva bostadsområden. Med dagens bostadsbrist borde samplanering av infrastruktur och bostadsbyggande vara en prioriterad fråga. Det är så förutsättningarna för ett storskaligt bostadsbyggande kan skapas, säger Magnus Lambertsson, marknadschef på Skanska Nya Hem.