Byggbeslut nalkas för Tvärbanan till Kista

Tvärbanan vid Alviks station i Stockholm. Foto: Christer Wiik

Den 23 augusti väntas Stockholms läns landstings trafiknämnd fatta beslut om att genomföra utbyggnaden av Tvärbanans Kistagren. Det skriver Liberalerna i ett pressmeddelande. Kistagrenen är åtta kilometer lång och stannar på sin väg från Alvik och Helenelund vid tio nya hållplatser och passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. Resandet med Kistagrenen förväntas bli stort eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs med sträckan. Utbyggnaden ingår i den överenskommelse som Liberalerna och övriga Alliansen ingått med Miljöpartiet om kollektivtrafikens finansiering. Liberalerna har arbetat hårt för att kunna genomföra denna viktiga tvärförbindelse. – Stockholmarna behöver mer kapacitetsstark spårtrafik, både i innerstaden och för att skapa nya tvärförbindelser i de yttre delarna. Vår investering i tvärbana norr kommer koppla samman tunnelbana och pendeltåg, flygplatsen, gamla och nya bostadsområden och arbetsplatser, och människor i Bromma, Järva, Sundbyberg och Sollentuna, säger trafiknämndens vice ordförande Sara Svanström (L). Planeringsfasen är i princip avklarad och detta beslut avser genomförande av tvärbanans förlängning till Helenelund till en investeringsutgift om 4~937 mnkr som omfattar 8 kilometer dubbelspår, 10 nya hållplatser, 20 stycken spårvagnar samt en ny uppställningshall i Rissne för 12 vagnar.