Behov av byggarbetskraft ses över

Ett ökat bostadsbyggande kräver arbetskraft. Nu vill regeringen se över kapacitetsbehovet. Foto: Småa

Flera branscher rapporterar om brist på arbetskraft, däribland byggbranschen. För att kunna säkra det ökade behovet av bostadsbyggande ska nu arbetskraftskapaciteten inom byggbranschen ses över, har regeringen beslutat.

"För att kunna bygga mer måste vi bland annat se till att det finns tillräckligt mycket folk och gärna fler kvinnor inom byggbranschen. Det är också nödvändigt att bättre ta tillvara de nyanlända svenskarnas kompetenser", säger bostadsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande. (TT)