Sverigeförhandlingen vill se snabb byggstart Järna-Jönköping

Jönköping C. Foto: Christer Wiik

Sverigeförhandlingen föreslår regeringen en tidig byggstart av höghastighetsjärnväg mellan Järna och Jönköping. Det gör att nyttor med nya banan kan realiseras tidigare och ökar möjligheten att hela höghastighetsjärnvägen står klar till 2035. Det skriver Region Jönköpings län i ett pressmeddelande.

 – Ett mycket positivt besked att man föreslår en tidig byggstart och tar hela sträckan från Järna till Jönköping i ett sammanhang, säger Rune Backlund (C), regionråd i Region Jönköpings län och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Sverigeförhandlingen har nu nått överenskommelser med samtliga berörda kommuner längs höghastighetsjärnvägens sträckning utanför storstäderna, vilket betyder tolv stationslägen, åtaganden från kommunerna om att bygga cirka 110 000 bostäder, medfinansiera 1,3 miljarder kronor och förskottera knappt en miljard kronor. Tidigare har Sverigeförhandlingen föreslagit en utbyggnadsstrategi där olika delsträckor byggs ändpunkt till ändpunkt för att få igång trafik så fort som möjligt.I lägesrapporten till regeringen föreslås nu ett tidigt beslut om att bygga sträckan Järna-Jönköping för att ge möjlighet till en tidig byggstart av höghastighetsjärnväg 2017.En tidig byggstart till Jönköping gör att de hårt belastade delarna av Södra stambanan kan avlastas tidigt och att Jönköping och Tranås får en gemensam arbetsmarknadsregion med Linköping och Norrköping, konstaterar Sverigeförhandlingen.Källa: Region Jönköpings län