Test med 440 meters godståg på Irland

Foto: Wilson Adams/Wikimedia Commons

För att öka konkurrenskraften för godstransporter på järnväg vill Irlands nationella godsoperatör köra extra långa godståg. Tester har gjorts med ett 440 meter långt tåg, som möjliggör en kapacitetsökning från 36 TEU till 54 TEU per tåg jämfört med traditionella godståg. Operatören Iarnród Éireann hoppas att de längre godstågen ska kunna sättas i reguljär trafik från och med fjärde kvartalet i år.

Tester gjordes också för att kontrollera maximala vikten som järnvägen klarar, då ett 18 vagnars och 1100 ton tungt tåg med massaved kördes och ett 1 310 ton tungt tåg lastat med ballast.

I Nordamerika och Australien finns tåglängder på 2500 meter och 10 000 ton. I Sverige planeras för 750 meter långa godståg.