Höga betyg för Pågatågen

Pågatåg i Skåne. Foto: Skånetrafiken

Varje vår och höst får resenärerna hos Skånetrafiken tycka till om sina bussar och tåg. Hur de upplever resan som helhet, punktligheten, bemötandet ombord, fordonet de åker i med mera. I vårens kvalitetsmätning fick de lila Pågatågen sina högsta betyg på många år.

 - Jätteroligt! Vi går ju igenom resultaten varje år och bestämmer tillsammans med operatören Arriva vilka åtgärder vi ska sätta in för att höja kvaliteten. Bland annat har vi satt in extra insatser på städning och på toaletterna, och det ser vi resultatet av i mätningarna nu, berättar Mats Ohlsson, affärsutvecklare på Pågatågen.

På de nya Pågatågssträckorna till Trelleborg (via Västra Ingelstad och Östra Grevie) samt Hallandsås (nya stationer i Barkåkra, Förslöv respektive Båstad, Laholm och Halmstad) är betygen ännu högre. Framför allt är det ombordpersonalen som får bra betyg av resenärerna.

Till/från Trelleborg C reser i genomsnitt cirka 3000 personer varje vardag. Mellan Ängelholm och Förslöv (via Barkåkra) reser i snitt 442 personer per vardag. På sträckan Ängelholm-Halmstad är resandet cirka 307 personer per vardag.

Punktligheten får dåligt betyg på sträckorna Ystad/Simrishamn och Lund-Teckomatorp-Helsingborg.- Om vi tittar på punktlighetsstatistiken så är verkligheten inte alls så illa som undersökningen visar, men det har talats mycket om att det är problem på spåret mellan Köpingebro och Tomelilla och det påverkar alldeles säkert vad kunder tänker och tycker om punktlighet. Det som varit bra med det är att vi har lyckats få Trafikverket att förstå allvaret och att delar av spåret kommer att bytas redan i höst, förklarar Mats Ohlsson.

Totalt betyg per trafikslag våren 2016 (hösten 2015 inom parentes)Stadsbuss: 7,70 (7,44)Regionbuss: 7,85 (7,78)Pågatåg: 7,44 (7,07)Öresundståg*: 6,94 (6,73)