Reviderad plan för nya tunnelbanan

En av Stockholms nya tunnelbanelinjer leder ut till Nacka. Blå linje ska förlängas från befintlig tunnelbanestation vid Kungsträdgården via Södermalm till Nacka centrum. Samtidigt ska Blå linje förlängas från den nya stationen Sofia på Södermalm till Sockenplan där den kopplas ihop med Hagsätragrenen som blir en del av Blå linje. Därmed får linjen två grenar söder om city: en till Nacka och en till Hagsätra. Illustration: SLL

Under våren har förvaltningen för utbyggd tunnelbana gjort en genomgång av planeringen av nya tunnelbanan. Nu har resultatet av genomgången presenterats för och godkänts av styrelsen för nya tunnelbanan, med representanter för staten, landstinget och de kommuner där nya tunnelbanan byggs. Sammanfattningsvis har flera stationer modifierats, både vad gäller läge och antal uppgångar, jämfört med tidigare planer. Det skriver Stockholms läns landsting, SLL, i sitt nyhetsbrev.

 - Vi har gjort ett gediget arbete och verkligen vänt på alla stenar och prövat och omprövat alla lösningar. Det var viktigt att göra detta inför byggstarten och att vi har tagit fram så många bra lösningar att utbyggnaden nu ryms inom det avtal vi har med staten och kommunerna, säger Mårten Frumerie, chef för landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Till de förändringar som resenärerna kommer att märka hör ett nytt läge för stationen i Arenastaden och ett något ändrat läge vid Barkarby station. På Södermalm, vid den nya stationen Sofia, byggs en uppgång i Stigbergsparken. Uppgången som planerades vid Vitabergsparken kommer inte att byggas på grund av tekniska svårigheter. Stora effektiviseringar har också gjorts genom att till exempel krympa tunnlarna och teknikutrymmen. Dessutom förlängs Gula linjen söderut – på Gröna linjens spår.- En genomgående Gul linje kommer att underlätta för alla resenärer som ska åka från Arenastaden mot T-centralen och söderut. Och bor du i söderort kommer du att kunna resa direkt till Karolinska och Arenastaden, säger Mårten Frumerie.

Det innebär att ingen ny plattform behöver byggas vid Odenplan, vilket förenklar byggtiden och sparar stora pengar. Själva torget och omkringliggande gator behöver inte grävas upp och störningarna för Gustav Vasa kyrka minskar avsevärt.- En förutsättning för genomgående trafik på Gula linjen är att tunnelbanetrafiken till västerort inte påverkas. Våra analyser visar att det är möjligt genom en ny planering av trafiken. Vi kommer att fördjupa trafikanalyserna ytterligare men redan nu kan vi ta beslutet om att gå vidare med en tvåspårslösning, säger Mårten Frumerie.Det innebär att ingen ny plattform behöver byggas vid Odenplan, vilket förenklar byggskedet och sparar stora pengar. Själva torget och omkringliggande gator behöver inte grävas upp och störningarna för Gustav Vasa kyrka minskar avsevärt.

För nya tunnelbanan från Akalla till Barkarby innebär ett nytt förslag bland annat att ett delvis ändrat läge för tunnelbanestationen vid Barkarby station med en placering på Veddestasidan av E18.- Det nya förslaget på stationsläge innebär fortfarande smidiga byten mellan pendeltåg, buss och tunnelbanan, säger Anna Nylén projektchef för nya tunnelbanan till Barkarby.

Den största förändringen efter genomgången för utbyggnaden till Nacka och söderort är att station Sofia på Södermalm får en uppgång istället för två. Den norra uppgången vid Stigbergsparken blir större med två entréer i parken, medan den södra uppgången intill Vitabergsparken inte kommer att byggas. På östra Södermalm planeras nu för två uppgångar, en vid Stigbergsparken för station Sofia och en vid Katarina Bangata/Vintertullstorget för station Hammarby kanal.– Detta är en stor kostnadsbesparing för oss, kommenterar projektchef Martin Hellgren. Att bygga ett 100 meter djupt och stort hisschakt mellan bostadshusen på Borgmästargatan är också något som vi bedömt som för komplicerat.

Byggstart för alla de nya sträckorna beräknas till 2018 och byggtiden för tunnelbanan till Arenastaden och tunnelbanan till Barkarby beräknas vara cirka 6 år. För tunnelbanan till Nacka och söderort är byggtiden 7-8 år.Källa: SLL