Höghastighets-banan till Borås

Borås nuvarande centralstation. Foto: Wikipedia

Sverigeförhandlingen har nu nått en överenskommelse med Borås Stad om en station mellan Jönköping och Göteborg på den nya höghastighetsjärnvägen. Borås åtar sig att bygga 12 500 nya bostäder, bidra med 120 miljoner kronor i medfinansiering och 108 miljoner kronor i förskottering. Handslaget innebär att stråket Göteborg–Jönköping kan bli en gemensam arbets- och bostadsmarknad.

Höghastighetsjärnvägen ska gå mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg. Resan mellan Göteborg och Stockholm kommer att gå på 2 timmar. Förhandlingar bedrivs med 16 kommuner och två flygplatser längs höghastighetsjärnvägens sträckningar.

– Vi är mycket glada att idag kunna presentera en överenskommelse med Borås, Västsveriges näst största stad. Borås har ett expansivt näringsliv som behöver god tillgänglighet och många nya bostäder. Vi har nu nått överenskommelser med samtliga berörda kommuner längs järnvägens sträckningar utanför storstäderna. Sammanlagt betyder det 12 stationer och drygt 106 000 bostäder, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Parterna är överens om att stationen i Borås ska placeras centralt eller centrumnära.– För Borås och vår arbetsmarknadsregion är ett centralt stationsläge bäst. Det innebär ett läge avgränsat av rutnätsstaden, nuvarande resecentrum och motorvägen. Ett centrumnära läge för stationen skulle kunna innebära en placering direkt söder om motorvägen, på Lusharpan eller något öster ut. Så att stationsområdet kan länkas samman med nuvarande centrum på ett naturligt sätt, säger Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås.

Borås Stad åtar sig att bygga 12 500 nya bostäder fram till 2035. Borås stad åtar sig också att bidra till höghastighetsjärnvägens finansiering med 120 miljoner kronor i medfinansiering och 108 miljoner kronor i förskottering.Med höghastighetsjärnvägen kommer restiden till Landvetter att krympa från en dryg timme till en kvart. Till Göteborg kommer snabbaste avgången att ta 20 minuter, till skillnad från dagens restid på ungefär en timme. Resan till Jönköping kommer att minska med cirka 35 minuter från en dryg timme till 25 minuter. Till Stockholm kommer resan att ta mindre än två timmar, en resa som i dag tar mer än tre timmar.  

Mellan Göteborg och Borås ska den nya järnvägen bidra till såväl snabb höghastighetstågstrafik som regionaltågstrafik för förbättrade pendlingsmöjligheter. Det innebär att utbytet mellan dessa städer underlättas till förmån för fler jobb och bättre kompetensförsörjning för företagen.

– En central eller centrumnära station på höghastighetsjärnvägen i Borås är angelägen och innebär ett stort lyft för dagens och morgondagens pendlare både i riktning mot Göteborg och mot Jönköping. Arbetsmarknaden i stråket kommer att växa och det är precis vad den här satsningen handlar om, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.